مدل های ساده و مدرن موجود در خیابان ها

مدل های ساده و مدرن موجود در خیابان ها

مدرن ترین تیپ ها برای خانمها

یه عکاس خلاق شروع به عکس گرفتن از ادم های عادی و شناخته شده در خیابون کرده .از مرد و زن وازکوچک و بزرگ ،از تیپ های ساده تا مدرن ترین ادم ها 

نمونه پوشش و لباس های مد شده در خیابون ها رو ببینید 

سیبس

ظطزظش

لظیب

زبسی

طزرطزر

زسیبسی

زرلیبل

زرذ

با نظرات خود ما را درارائه بهتر یاری کنید 

دیدگاه

    بد نبود مرسی..................

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط