نمونه هایی از پیشنهاد ورساچه برای بهار 2015

نمونه هایی از پیشنهاد ورساچه برای بهار 2015

ورساچه

واقعا مدل هاش امسال شیک و محشره 

برعکس خیلی برند های دیگه که فقط اسم در کردند ولی چیز خاصی ارائه نمی دن اینبار مدل های ورساچه به نظر من عالیه من که خیلی پسندیدم 

تلعل

ظطزظط

غلغعبلر

طزرطزر

فغبقفقب

طزبسی

ظزسی

طزبریب

ظطظ

یسیسی

زطسیبس

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط