یک جفت دستکش سفید،شکوه لباس شما را چندین برابر می کند

یک جفت دستکش سفید،شکوه لباس شما را چندین برابر می کند

دستکش و زیبایی خیره کننده شما

  دستکش عروس 

یک جفت دستکش سفید و زیبا می تواند کامل کننده شکوه لباس شما باشد. در این بخش، دستکش عروس و طرح های مختلف آن را نشان می دهیم. ولی پیش از آن، خوب است بدانید که طرح هایی از جنس اطلسی یا مخملی یا ارگانزای نازک، به طور حتم زیبایی خیره کننده یی به  دستان و لباس شما می دهند.

دستکش بدون انگشت

این دستکشها به گونه یی هستند که برای جلوه گری حلقه بسیار مناسبند و با توجه به طرح لباس عروس و سلیقه های گوناگون، در اندازه های کوتاه و بلند استفاده می شوند.

دستکش آرنجی

بلندی این دستکش تا نزدیک آرنج می رسد و اندازه آن به طور معمول بین هشت تا ده اینچ است.

دستکش اپرایی

دستکش اپرایی، شیک ترین و بلندترین دستکش رسمی است. این دستکش تا روی بازو را پوشش می دهد و می تواند تا 16 اینچ بلندی داشته باشد.

دستکش آستین بلند

دستکش های آستین بلند از آرنج تا سر مچ را در برمی گیرند.

 دستکش کوتاه

دستکش کوتاه که لبه آن نزدیک به 5 سانتی متر بالاتر از مچ دست قرار می گیرد، برای جشن های نیمه رسمی یا هماهنگی با لباس های آستین بلند مناسب است. این دستکش را "دستکش تک دکمه" هم می گویند. .

یک جفت دستکش سفید و زیبا می تواند کامل کننده شکوه لباس شما باشد. در این بخش، دستکش عروس و طرح های مختلف آن را نشان می دهیم. ولی پیش از آن، خوب است بدانید که طرح هایی از جنس اطلسی یا مخملی یا ارگانزای نازک، به طور حتم زیبایی خیره کننده یی به  دستان و لباس شما می دهند.

 دستکش بدون انگشت

این دستکشها به گونه یی هستند که برای جلوه گری حلقه بسیار مناسبند و با توجه به طرح لباس عروس و سلیقه های گوناگون، در اندازه های کوتاه و بلند استفاده می شوند.

دستکش آرنجی

بلندی این دستکش تا نزدیک آرنج می رسد و اندازه آن به طور معمول بین هشت تا ده اینچ است.

 دستکش اپرایی

دستکش اپرایی، شیک ترین و بلندترین دستکش رسمی است. این دستکش تا روی بازو را پوشش

می دهد و می تواند تا 16 اینچ بلندی داشته باشد.

 دستکش آستین بلند

دستکش های آستین بلند از آرنج تا سر مچ را در برمی گیرند.

 دستکش کوتاه

دستکش کوتاه که لبه آن نزدیک به 5 سانتی متر بالاتر از مچ دست قرار می گیرد، برای جشن های نیمه رسمی یا هماهنگی با لباس های آستین بلند مناسب است. این دستکش را "دستکش تک دکمه" هم می گویند.

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط