ترفندهای قد بلند تر دیده شدن

ترفندهای قد بلند تر دیده شدن

قد بلند و کشیده باشم

چکار کنیم که بلندتر به نظر برسیم

کلک و ترفندهای مانکن ها برای بلندتر به نظر رسیدن

سیبسی

1- شلوار و جین های پاچه گشاد بپوشید

 

یسبسی

2- پوشیدن دامن های ماکسی و بلند را فراموش نکنید

 

یبلیبل

3-کفشهای پاشنه بلند با نوک کوتاه و تیز انتخاب کنید

 

سیبق

4-اگر تصمیم به پوشیدن  دامن کوتاه  دارید واقعا کوتاه بپوشید

 

سیبیسش

5-موهاتونو در بالای سرتون ببندید

 

سیبسیب

6-بلوز شلوار یک رنگ و یک دست بپوشید

 

ییسبسی

7-به شلوارهای فاق بلند توجه بیشتر کنید

 

سیبس

8-کفش اسپرت نوک تیز انتخاب کنید

 

یبلبی

9- پیراهن و لباسهایی با خط های عمودی انتخاب کنید

 

زببی

10- کیف های بزرگ و غول پیکر دوشی انتخاب کنید

 

یبسی

11- موهاتونو مدل خورد ،کوتاه کنید

 

یبلیب

12-کمربند های باریک ببندید

 

طیبسیب

13-لباس های قرینه هم بپوشید

 

یسبسی

14-کفش های پاشنه   v شکل بپوشید 

 

نظرات شما مارا درائه بهتر ،یاری می دهد 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط