نمونه هایی از حلقه های تک نگین برای شما

نمونه هایی از حلقه های تک نگین برای شما

حلقه نامزدی 2015

امسال حلقه های نامزدی به صورت تک نگین طراحی شده است. چند نمونه عکس حلقه از طراح های معروف رو گذاشتیم تا ببینید.

اعاا

 

hjhh

 

 

 

uyuy

 

uhjh

 

jhh

 

hghuh

 

jj

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط