تصاویر از عروس و داماد هایی که شاید الان دیگه نباشن

تصاویر از عروس و داماد هایی که شاید الان دیگه نباشن

عروس خانم های قدیمی

وقتی عکس های عروس دامادهای قدیمیو میبینی یه جوری دلت میگیره... الان حتما پیر شدند و نوه نتیجه دارند.. 

دیدن عکساشون خالی از لطف نیست...

 

 

عتعا

تاعاعا

عانا

عااتا

غلتغلغل

التاال

عععا

نانتاات

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط