لباس های جشنواره امی

لباس های جشنواره امی

جایزه امی به کدام لباس

جایزه امی یک جایزه آمریکایی برای تولیدات تلویزیونی است، که عموماً به عنوان معادل اسکار برای تلویزیون دانسته می‌شود.این جشنواره مهم ترین جشنواره مربوط به تلویزیون  است که هر ساله در روز 15 سپتامبر برگزار میشود و تمام هنرمندان هالیوودی در این جشنواره با پوشش های مختلفی ظاهر میگردند. سابقه جایزه امی به سال ۱۹۴۹ میلادی باز می‌گردد.

تصویر لباس های برگزیده جشنواره امی امسال را برایتان گذاشته ایم. 

غلغل

فغ7غف

 

غعغ

غع7غ

غعغ

فف

غع

عفعغفل

غعاعغل

فقفغ

7ف

7غ7غ

غعغ

غعف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط