8 مارس روز جهانی زن

8 مارس روز جهانی زن

روز حقوق زنان و صلح بین المللی

روز جهانی زن در بسیاری از کشورها در سراسر جهان جشن گرفته میشود. روز جهانی زنان در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد و بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می‌شود.این روزی است که زنان دستاوردهای خود را بدون توجه به اختلافات ملی، قومی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و یا سیاسی به رسمیت شناخته اند.

 روز جهانی زن برای اولین بار از فعالیت های جنبش کارگری در قرن بیستم در شمال امریکا و در سراسر اروپا پدید آمده است و در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی  در بین احزاب سوسیال آمریکا٬ آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما هم اکنون تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند و آمیزه‌ای از روز مادر و روز ولنتاین شده است.

روز جهانی زن در واقع ،بعد جدید جهانی را به طور یکسان برای زنان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته است .

 جنبش زنان بین المللی رو به رشد است و کنفرانس های بین المللی سازمان ملل متحد از حقوق و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی پشتیبانی میکند.

سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد.

بلغل

ااتلع

عغعغ

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط