نامزدی دختر سنت شکن پادشاه سوئد با مربی ورزش

نامزدی دختر سنت شکن پادشاه سوئد با مربی ورزش

ازدواج های پر سرو صدا

نامزدی دختر سنت‌ شکن پادشاه سوئد با پسری از قشر معمولی باعث شد که این ازدواج به یکی از پرسر و صداترین ازدواج ها منتهی شود.

ازدواج شاهدخت ویکتوریا ولیعهد سوئد با دانیل وستلینگ که مربی ورزش اوست هفت سال به تعویق افتاد و ویکتوریا برای حفظ حق جانشینی خود ناچار به جلب رضایت پدر و دولت شد.دولت معتقد بود که دانیل از اشراف زاده ها نیست و این موضوع مخالف قانون سوئد است.

بر اساس قانون اساسی قدیمی سوئد ، اعضای خاندان سلطنتی فقط باید با اشرافزادگان ازدواج می کردند.از اول ژانویه 1980 میلادی اما دو تغییر مهم در بخش قانون جانشینی در سلطنت این کشور شکل گرفت.

در قانون اساسی قدیمی سوئد ، تاکید شده بود که ولیعهد این کشور باید مرد باشد.با تغییر قانون ، فرزند اول خانواده سلطنتی بدون توجه به جنسیت ، جانشین پادشاه خواهد شد.قانون دیگر برداشته شدن ضرورت ازدواج خاندان سلطنتی با فردی از طبقه خودشان است.

با این حال ، ولیعهد باید ابتدا از پادشاه و بعد از دولت ، اجازه ازدواج با فرد دلخواهش را بگیرد که این موضوع هفت سال به طول انجامید ولی عاقبت این مراسم باشکوه با حضور قشر بزرگی از مردم سوئد برگزار شد. 

الال

تالال

االا

ااتلغل

انعات

 

فبلفل

تغلغل

علغا

تالاتل

دیدگاه

    شاهزاده کشورههای سوئدی بسیارزیباهستند

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط