حلقه ضد خیانت

حلقه ضد خیانت

طرح جدید حلقه ازدواج

حلقه ازدواجی به بازار ارائه شده است که فرصت از دست در آوردن آن را از آدم متاهل می گیرد. با به دست کردن این انگشتر، کلمه «متاهل» که از قبل در لایه زیری انگشتر حک شده ،همچنان رد خود را بر روی انگشت بعد از درآوردن برجای می گذارد.بی تردید برای سازندگان کالاهای این گونه، محرز شده است که نیاز به آنها در جامعه کنونی لازم و برای تحکیم پیوند زناشویی ضروری است!!!

 

 

 

uhjkj

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط