جشن 2000 ساله چینی

جشن 2000 ساله چینی

عید بهار چینی

عید بهار چینی یا فستیوال چین، مهمترین جشن باستانی چینی هاست که 15 روز طول میکشه.شروع سال نو چینی در فاصله ۲۱ ژانویه تا ۲۱ فوریه است  که در این بازه زمانی حلول ماه جدید (روز نخست ماه قمری) روز اول سال نو چینیه وچون بر اساس تقویم قمری است در یک روز معین و مشخص نمی باشد.

 

 

 

 

 

اتتنات

تاتاتات

 

لتلال

 

تم

یکی از قدیمی ترین جشن هایی که در این روز انجام میشود رقص شیر است .

اتانت

 

التالا

 

اتنن

 

تانات

در شروع سال نو چینی ها گوشت نمیخورند و براین باورند که روشن کردن آتش و استفاده از کارد در اولین روز سال نو بد یمن است  و برای همین غذاهای این روز را  از قبل میپزند .

 

لتالل

همزمان با چین، در شهرهای بزرگ جهان به ویژه در اروپا و آمریکا که اجتماع بزرگی از چینی ها به عنوان مهاجر زندگی می کنند نیز جشن های با شکوهی به مناسبت سال نو برگزار می شود .

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط