مشکی به پلاتینه و بعد سفید!!

مشکی به پلاتینه و بعد سفید!!

عکس مدونا با رنگ موی پلاتینه باعث اینکار شد

کیم کارداشیان شخصیت مطرح دنیای رسانه و سرگرمی، مدل، بازرگان، بازیگر و شخصیت تلویزیونی اهل آمریکا در هفته مد پاریس ما رو با رنگ موی پلاتینی شوکه کرد. این سوپراستار 34 ساله بعد از سال ها دیده شدن با رنگ موی مشکی ،رنگ موی خود را به پلاتینه تغییر داد. مهمتر اینکه بعد از دو روز رنگ موهایش را باز هم روشن تر و تقریبا سفید کرد!!

او در قبال این حرکت خود توضیح داد که سال ها بود که عکس مدونا را با رنگ موی پلاتینه میدیدم و همیشه دوست داشتم که رنگ موهایم را عوض کنم و با خودم فکر کردم الان که میخواهم در هفته مد پاریس شرکت کنم بهترین زمان برای به انجام رساندن این تصمیم قدیمیم میباشد. 

غ7غ

عغفلغف

تندن

نخ

ع8ع

عهع

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط