مادر عروس مهمترین مهمان جشن عروسی

مادر عروس مهمترین مهمان جشن عروسی

لباس مادر عروس

بی شک مادر عروس یکی از مهمترین مهمان هاست و بعد عروس بیشترین ذره بین مهمان ها بر روی او قرار دارد. 

او میبایست در عین حالی که بسیار شیک در این روز به یاد ماندنی زندگیش ظاهر شود ، بسیار نیز موجه و آراسته باشد. 

مطمئنا انتخاب لباس برای همچین روز مهمی را به دقیقه 90 موکول نخواهید کرد ،چند نمونه مدل لباس را برایتان گذاشته ایم و آرزو میکنیم بتوانید بهترین انتخاب را در روز عروسی فرزند دلبندتان داشته باشید. 

 

uhuuj

 

uyuu

 

uhuhhu

 

hu

 

ygygyg

 

ygyg

 

uhuh

 

 

ygyg

 

uhjh

 

jij

 

uh

 

ijij

yuyuh

 

uhuh

 

 

llkl

 

jjh

 

hghg

 

hghg

 

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط