اعتماد به نفس بیشتر زنان که از دنیای آشپزخانه بیرون امده بودند

اعتماد به نفس بیشتر زنان که از دنیای آشپزخانه بیرون امده بودند

هالیوود کارخانه ستاره سازی

هالیوود کارخانهِ ستاره سازی غرب، فقط کافی بود زن زیبارویی را کشف کند، طولی نمی کشید که آنها را به کمک همه وسایل ممکن، در ذهن و جان مردم به یادماندنی ترین و جذاب ترین ها تبدیل می نمود.

اما با همه سوء استفاده های ممکن که کالا سازی زنان در فرهنگ جهان ایجاد می کند اما نمی توان منکر بود که عظمت و شکوهی که برای ستارگان زن تهیه می دیدند بی شک بر اعتماد به نفس هر چه بیشتر زنان جهان، که به تازگی از دنیای آشپزخانه بیرون آمده بودند می افزود.

سیبس

یبلریل

سیبسیب

یبلیسل

یبلیس

سیبسیب

سیبسیب

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط