آملیا به یک توله ببر شیر می‌دهد

آملیا به یک توله ببر شیر می‌دهد

وقتی املیا تنها سه سال داشت ..

وقتی آملیا تنها سه ساله بود، عکاسی به نام رابین شوارتز از او و عشق به حیوانات اطرافش عکاسی کرد. این عکاس البته کسی نبود به جز مادرش. طولی نکشید که این عکس‌های خیره کننده از مجله‌های تخصصی چون نشنال جئوگرافیک و تایمز سر در آوردند. حالا آمه‌لیا دختر نوجوانی است و این مادر و دختر می خواهند پروژه مشترک خود را در قالب کتاب عرضه کنند تا به میراث ماندگاری تبدیل شود. آن‌ها برای جلب حمایت مالی، پروژه خود را در سایت کیک استارتر معرفی کردند. این پروژه به ۱۵ هزار دلار حمایت مالی نیاز داشت ولی با تامین مالی ۲۳۶ پشتیبان، بیش از دو برابر این مقدار جمع شد و پروژه شروعی موفق را رقم زد. رابین می‌گوید: «حیوانات جزیی از زندگی ما هستند و ما جزیی از زندگی حیوانات.» رابین می‌گوید امیدوار است آمه‌لیا میراث حیوان دوستی را در آینده به فرزند خود انتقال دهد.

ظیسشس

بلیبللبی

طیبسب

یسبسیب

یبلسیسی

سیبسیب

سیبسی

یبیس

سیبسی

سیبسب

ذدئذد

رذدارذ

سیبسی

ظطزظط

عکسی که آمه‌لیا به یک توله ببر شیر می‌دهد قرار است بر روی جلد منتشر شود.

برای دیدن عکس‌ها روی آن‌ها به نوبت کلیک کنید.

منبع : کارگاه آموزشی شهروندیار

برای دیدن ویدیو به آدرس زیر بروید.

http://kck.st/1Bks4lf

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط