بزرگترین کیک جهان

بزرگترین کیک جهان

تولد ریودوژانیرو

ریو د ژانیرو که به اختصار ریو نام برده می‌شود، مرکز ایالت ریو دو ژانیرو، دومین شهر بزرگ برزیل و سومین منطقه شهری بزرگ آمریکای جنوبی است که ۶امین شهر بزرگ آمریکا و ۲۶امین شهر بزرگ جهان نیز به حساب می‌آید.

این شهر توسط یک پرتغالی در سال 1565 کشف شد و مدت دوقرن نیز در استعمار کشور پرتغال قرار داشت.

چندی پیش مردم در تاریخ 1 مارس 450 امین سالگرد کشف این شهر را جشن گرفتند و به مناسبت این روز بزرگترین کیک جهان به طول 450 متر و وزن 2.2 تن در خیابان های این شهر قرار داده شد و مردم دور تا دور آن به جشن و پایکوبی پرداختند.

برای پخت این کیک 1.9 تن شکر و تعداد 3000 تخم مرغ مصرف شد.

با شنیده شده صدای تفنگ در خیابان ها مردم شروع به خوردن کیک کردند.  

لات

ال

غال

لت

ات

تن

عات

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط