نوروز 94 - جزیره کیش

نوروز 94 - جزیره کیش

جشنواره بین المللی جزیره کودکان

اولین جشنواره بین الملیی جزیره کودکان 28 اسفند 93 الی 15 فروردین 94 در جزیره کیش برگزار میگردد.

"جزيره کيش" به دليل داشتن طبيعت زيبا، بکر و منحصر به فرد و قرار داشتن در دريايي که با افکار بي حد و مرز کودکان همخواني دارد و همچنين بهره مندي از امکان هواي پاک که از اساسي ترين ضرورت هاي حمايت و حفظ کودکان است؛ مکان بسيار مناسبي براي برگزاري ضيافت با شکوهي براي فرزندان اين مرز بوم است. و به عنوان نمادي براي توجه و مراقبت از کودکان مي باشد

اهداف این جشنواره

 آشنایی کودکان و خانواده ها با طبیعت زیبای جزیره

آموزش فرهنگ آشتی با طبیعت به گردشگران به صورت غیر مستقیم

برنامه آشنایی با ناشناخته های طبیعت و حفظ و نگهداری آنها

آموزش محافظت از دریا و موجودات دریایی در قالب برنامه های هنری تجسمی و نمایشی 

فف

ااتات

عغعغع

اللل

تن

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط