طراحان در سال 2015

طراحان در سال 2015

طرح های لباس عروس طراحان مشهور

تعدادی از لباس های عروس برگزیده سال 2015 را برایتان به همراه اسم طراح گذاشته ایم. 

Sotter and Midgley 

لبلب

jhj

hguhg

jhghu

Heidi-Elnora

hghugh

Inbal-Dror

hjjh

jhjh

Ivy and Aster

hghg

Madison 

jhjh

Mori-Lee

hhgh

Samuelle-Couture

hghg

Davids

uhgjhj

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط