حضور گسترده شهروندان

حضور گسترده شهروندان

جشن ملی روز جمهوری اسلامی ایران در برج میلاد

جشن ملی روز جمهوری اسلامی ایران شب گذشته همراه با تجلیل از قهرمانان پارالمپیک و حضور گسترده شهروندان پایتخت پای برج میلاد تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد تهران، همزمان با ۱۲ فروردین  مراسم ویژه روز جمهوری اسلامی ایران از ساعت ۱۷ در محوطه باز برج میلاد تهران محل برگزاری نمایشگاه های برج میلاد با حضور هنرمندان و جمع گسترده شهروندان برگزار شد.

آتش بازی، نورافشانی و تجلیل از قهرمانان، اهدای پرچم ایران به بازدیدکنندگان و همچنین بادکنک به رنگ پرچم ایران به کودکان از جمله این برنامه ها بود.

عکس ها و گزارش برگرفته از سایت برج میلاد میباشد. 

الاتل

غفغفغ

الال

لالا

تتا

تاتا

لاال

عغلعغفغ

لابلغب

الال

غفغف

غلغلغ

بلغعلغ

غ78غف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط