زنی با 190 سانتیمتر قد ،در اولین نمایش مد لباس مردانه

زنی با 190 سانتیمتر قد ،در اولین نمایش مد لباس مردانه

casey legler زن شناگر

شناگر زن فرانسوی Casey Legler که در مسابقات المپیک ۱۹۹۶  به مقام دهم دست یافت. اولین زنی است که بر  طبق قرارداد رسمی، با ۱۹۰ سانتیمتر قد در نمایش مد لباس مردانه شروع به کار کرد. یک فعال اجتماعی است و همه جا از حقوق اقلیت ها دفاع می کند. او خودش یک لزبین است و همه جا از ترس و محرومیت و توهینی که بر شخصیت جنسی اش روا داشته شده بود سخن می گوید.

رلیبل

یبیسیس

 

سیبسب

سثقثص

منبع:مرد روز 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط