مجموعه های طراحان پاکستانی در هفته مد کراچی

مجموعه های طراحان پاکستانی در هفته مد کراچی

این بار چهره ای متفاوت از پاکستان

هفته مد کراچی، مهمترین رویداد مد در پاکستان است که هر ساله کارهای طراحان این کشور را به نمایش می گذارد.

سابقه برگزاری هفته مد در پاکستان به سال ۲۰۰۹ بر می‌گردد. امسال نیز زنان پاکستانی زیباترین مدل‌های لباس را در هفته مد کراچی به نمایش گذاشتند. در سایه خشونت اسلام‌گرایان، مد پاکستان به بازارهای جهان چشم دوخته است.

در پاکستان اکنون ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر (۳۸ درصد همه مشاغل) در بیش از ۴ هزار کارخانه به تولید منسوجات برای شرکت‌ها و کنسرن‌های جهانی مشغول به کار هستند.همزمان با روند سراشیبی نساجی و مد در ایران که از بیش از دودهه پیش آغاز شد، همسایگان غربی و شرقی ایران، یعنی پاکستان و ترکیه رشد سرسام‌آوری را در این زمینه آغاز کردند.در این نمایش مد که در یک هتل مجلل در شهر کراچی برگزار شده بود، ۲۱ طراح لباس مدل‌های جدیدشان را به نمایش گذاشتند.

هفته مد پاکستان، در سال ۲۰۰۹ به پیشنهاد حسن شهریار، یک طراح نامدار این کشور راه اندازی شد. هدف وی از برگزاری هفته مد، نمایش تصویری صلح‌جویانه و بری از خشونت از کشور بحران‌زده و مسلمان پاکستان بود.

بدیهی و پر واضح است که این مدها برای خیابان‌های پاکستان طراحی نشده‌اند و حتی در شهرهای بزرگ نیز کمتر شاهد زنانی با چنین لیاس‌هایی می‌توان بود. طراحان مد پاکستان، این لباس‌ها را برای بازارهای جهانی تولید می‌کنند.

شهلا شاتور یکی از این طراحان است. او درباره مجموعه اش می گوید: این مجموعه ای ژاپنی است و از نقاشی های ژاپنی الهام گرفته است. ما از فنون سبدسازی ژاپنی استفاده کردیم و ساری، دامن های مجلسی و کت طراحی کردیم. امیدوارم همه از آن خوششان بیاید.

در هفته مد پاکستان، طراح‌هایی با نقش و نگار شرقی و غربی به نمایش گذاشته می‌شود. اما هدف از برگزاری این هفته مد جلب سرمایه و حضور پر رنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی مد است.

عالعلا

ععل

اعهغ

امسال ششمین سالی است که هفته مد پاکستان برگزار می شود. برگزاری این رویداد در شکوفایی صنعت مد پاکستان نقش مهمی دارد.

حسن شهریار یاسین یکی از مشهورترین چهره های دنیا مد در پاکستان و مدیر هفته مد می گوید: «پیشتر طراحان پاکستانی تنها زمانی دست به طراحی مجموعه جدید می زدند که خودشان می خواستند. امروز اما با نظم و برنامه ریزی کار می کنند. مثلا می دانند که چه موقع باید مجموعه ای برای بهار طراحی کنند و کی مجموعه پاییزی خود را ارائه دهند. زیرا می خواهند در سطح جهانی مطرح باشند. صنعت پارچه، یکی از وسیعترین صنایع موجود در دنیاست. پاکستان بعد از چین بزرگترین کارخانه های پارچه سازی را دارد. اگر نتوانیم بین صنعت پارچه و مد ارتباطی برقرار کنیم به هیچ جا نخواهیم رسید.

عهغ

غعغ

عهغعغ

لاغ

87غع

غعغ

ع88غع

ع887

8ع8غع

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط