عمر لگ به پایان رسید

عمر لگ به پایان رسید

شلوار جین مد 2015

لا

لات

اتاتتن

ات

عه

اتلل

ااات

الل

تنال

دیدگاه

  واقعا ممنون بابت این لطف بزرگی که در حق مد کردن. تازه شلوار هایی که می پسندم قابل پوشیدن شده

  پاسخ

  منم زیاد دوست نداشتم این لگ هارو ..مخصوصا پاهای توپول رو خیلی بد نشون میداد

  پاسخ

  بد نبودن

  پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط