به جای عهد های سنتی، سر خطبه عقد، 4 سوگند علمی

به جای عهد های سنتی، سر خطبه عقد،  4 سوگند علمی

چهار سوگند علمی برای خطبه عقد

ییش از ۲۰ متخصصِ روابط زناشویی برای مجله علمِ روابط می نویسند و سامانتا جول یکی از آنهاست. او همراه همسرش تصمیم گرفته است که به جای عهد های سنتی، سر خطبه عقد، با جمع آوری بخشی از تحقیقات دانشگاهی، به 4 سوگند علمی دست یابند که با زندگی نسل جدید همخوانی داشته باشد.

1.من سوگند می خورم که به تو احترام بگذارم و قدر تو را آنطور که الان هستی و به هر نحوی که شخصیت تو در آینده رشد و تغییر کرد بدانم.

2.من سوگند می خورم که پشتیبانِ و محافظ استقلال تو باشم چون با وجود آنکه زندگی ما به هم گره خورده است ولی انتخاب ها و تصمیمات تو متعلق به خودت است.

3.من سوگند می خورم که با تمام وجود بتوانم آرزوها، امیال و حتی ترس و رویاهای ترا عمیقاً درک کنم

4.سوگند می خورم که همواره در جستجوی تحقق آرزوها و نیازمندی های تو باشم نه به خاطر آنکه وظیفه من است بلکه به خاطر اینکه تحقق شادی تو برای من مطبوع و خوشایند است.

سامانتا جول می گوید :« البته گفتن و قول دادن به این سوگندها خیلی آسانتر از اجرا در آوردن آن است چون این سوگند، ازخودگذشتگی واقعی و صمیمی می خواهد. تحقیقات نشان داده است که اگر اعمال مان، در اصل، یک رفتار وظیفه شناسانه واجباری باشد احساس مثبتی در روحیه فردی که تن به ایثار داد  ایجاد نخواهد کرد. من و همسرم به همین خاطر قول دادیم یا با دلبازی تمام برای همدیگر ازخودگذشتگی نشان می دهیم و یا اگر به هر دلیلی احساس مطبوعی برای آن نداشتیم انجامش ندهیم

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط