ظاهر بسیار غربزده!

ظاهر بسیار غربزده!

بهترین های هفتهِ مد در توکیو

ژاپنی ها از سال ۱۸۷۰ میلادی قاطعانه تصمیم گرفتند از انقلاب صنعتی جهان عقب نمانند. یکی از ۵ اصل رفرم در دوره امپراطوری MEJI ارسال هزاران دانشجو به غرب و استخدام ۳ هزار نفر از غربی ها برای آموزش در مدارس کشور بود… ژاپنی ها از همان موقع تمدن و تکنیک غربی ها را الگو قرار می دادند ولی همواره دانش جدید را به شیوه تربیتی و هویت خودشان به کار می بردند.

هفته مد توکیو امسال نیز مثل همه کارهای دیگر ژاپنی ها، در ظاهر خیلی غربزده بود اما با کمی دقت می شود ردپای استیل ژاپنی را به وضوح در کارهای شان دید.

لاللت

عغغع

لفل

غغع

لتات

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط