تولد عجیب سه فرزند در سه سال

تولد عجیب سه فرزند در سه سال

تولدهای عجیب غریب

یک خانم اهل امریکا  سه فرزند خود را در روزهای 10/10 2010 و 9/9/2009 و 8/8/2008 به دنیا آورده است!

خانواده میشیگان تولد فرزندان خود را که به ترتیب دختر بزرگشان در تاریخ 08.08.08 و سپس پسرشان را در تاریخ 09.09.09 برگزار می کنند اما در عین ناباوری دختر و فرزند سوم آنان در تاریخ 10.10.10 به دنیا می آید. اتفاقی که در هر 50 میلیون نفر برای یک نفر ممکن است اتفاق بیافتد.

بف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط