تاریخچه پیدایش

تاریخچه پیدایش

خط ریش در کوتاهی مو

اولین تصویر کامل خط ریش که از دوران یونان باستان به جا مانده است نقشی است از اسکندر بر روی موزائیک های شهر پمپئی

ggh

اولین بار کلمه sideburnes  یا خط ریش به منظور توصیف موی اطراف گوش در قرن ۱۹ میلادی به کار برده شد که برگردانِ اسم یک افسر جنگ های داخلی امریکا به نام Ambrose Burnside بود. خط ریش های این افسر و سیاستمدار امریکایی باعث شد تا این نوع آرایش موی صورت در غرب اشاعه یابد.

دو قرن قبل از آن، وقتی که اسپانیای ها، امریکای لاتین را مستعمره خود کردند دستور دادند که بومیان مکزیک و کلمبیا خط ریش های خود را بزنند و داشتن آن ممنوع اعلام شد.

در دهه ۵۰ میلادی «جیمز دین» به خط ریش جان تازه ایی بخشید و در دوره هیپی های دهه ۶۰،  انواع آن بر صورت مردان نقش گرفت. امروزه ترکیب متنوعی از خط ریش به طور موقت توسط مردان مختلف برای آرایش صورت استفاده می شود.

ف

فلفللا

للا

غعغ

الل

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط