اگر شما هم دوست دارید وقتی پوست تان را لمس می کنید از نرمی و لطیفی آن لذت ببرید این توصیه های را جدی

هرگز جوش هایتان را دست کاری نکنید.

اگر پوستتان جوش زده و شما در حال تلاش برای کندن آن هستید باید بدانید که دارید یک جای زخم دائمی در صورت خود به جا می گذارید و آنها را تحریک نکنید.

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط