هزینه های سر سام آور

Sir Elton John

سرالتون جان برای تولد 60 سالگی خود 1.5 میلیون دلار برای یک مهمانی خیلی رسمی در بزرگترین کلیسای گوتیک جهان هزینه کرد. او برای این تولد لباس ژنرال های روسی را پوشید. در این جشن 400 نفر شرکت کردند که از جمله آنها Sir Paul McCartney, Rod Stewart ، Liz Hurleyبودند.

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط