جنس موی خود را بدانید

موی مواد خورده و یا رنگ شده

اگر شما با مواد موهای خود را صاف کرده و یا آن را رنگ کرده باشید، شکننده و مستعد آسیب می شود.

توصیه: از مدلی برای آرایش موی خود استفاده کنید که آسیب دیدگی انتهای ساقه مو را بپوشاند. آرایشگر شما همچنین می تواند برای جلا بخشیدن و نرم کردن موی شما از کرم مخصوص مو استفاده کند. 

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط