اخبار هنرمندان ایرانی

رویا نونهالی این هنرپیشه توانمند بدون کمک از هیچ گونه بدل کاری ,تمام صحنه های سریال خواب و بیدار را خود به تنهایی ایفا کرده است .

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط