گذشته های تلخ و شیرین هنرمندان

جیمی فاكس

پدر و مادرش هیچ وقت او را قبول نكردند و او مجبور بود با مادربزرگ و پدربزرگش زندگی كند.

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط