آیا می دانید

(NIKE)

نایک نام الهه بالدار پیروزی در اساطیر یونانی است به طوریکه لوگوی کمپانی نایک هم اشاره به بال الهه ای پیروزی دارد

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط