اشپزی

ظرفمان را به مدت 20 الی 25 دقیقه درفرقرارمی دهیم تا زمانیکه روغذای ما طلایی شود 

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط