جشنواره آثار وتولیدات مراکز استانی حوزه هنری :

جشنواره ای برای کشف و پرورش هنرمندان با استعداد استان ها

اخبار

برنامه ها

کی و کجا

برندگان

سیدمهدی سیدین نیا، دبیر جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری نیز گفت: از 4009 اثری که به دبیرخانه جشنواره رسیده است 101 اثر در حوزه نمایش، 203 اثر ادبی، 176 قطعه موسیقی، 3402 اثر تجسمی، 111 اثر در حوزه فرهنگ پایداری، 560 اثر تصویری و 316 محصول فرهنگی وجود دارد.
وی در توضیح شروط حضور هنرمندان در این جشنواره، گفت: هر مرکز استان بیش از 20 اثر نمی توانست در جشنواره داشته باشد همچنین هنرمندان حتما باید اثارشان متعلق به حوزه هنری هر استان باشد.

هدف اصلی این جشنواره ساماندهی جریان تولید در مراکز استان ها و در کنار آن ارتقاء سطح کیفی و کمی آثار است.

هنرمندان در جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی در حوزه فیلم، نمایش، تجسمی، موسیقی، پژوهش های هنری، ادبیات پایداری شرکت کرده اند.

 

 

چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ۷ تا ۹ مهرماه سال جاری به میزبانی حوزه هنری اصفهان برگزار خواهد شد.

در این جشنواره در تمام حوزه ها تنها به یک اثر برتر جایزه و از یک اثر نیز تقدیر خواهد شد.

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم