جشنواره اولین کتاب من :

فلسفه برگزاری جشنواره اولین کتاب من ،شناسایی استعداد های درخشان و کمک به شکوفایی استعداد های نهفته گروه های سنی مختلف در امر نویسندگی و ترغیب آن ها برای بهینه شدن کارایی استعداد های مخاطبان از طریق هدایت و راهبری آموزشی فرهنگی از سوی جشنواره است. از این رو سعی شده است تا طی یک دوره ی مشخص نسبت به انتقال مهارت های اولیه به داوطلبین اقدام شود.یکی از اهداف اصلی جشنواره ترسیم روش های جلب همکاری و استمرار مشارکت مخاطبان در جشنواره های بعدی است که این امر ضرورت ارائه آموزش های لازم را در قالب یک طرح آموزشی محرز می نماید.

تاریخچه

برنامه ها

برندگان

طرح این فعالیت از سال 1388 با بهره مندی از کارشناسان و اساتید مجرب حوزه های برنامه ریزی آموزشی ،تکنولوژی آموزشی،نویسندگی و .... در موسسه انتشاراتی تانیان شروع و نسبت به برنامه ریزی و تدوین آن اقدام گردیده است. طرح این جشنواره بعد از برگزاری جلسات متعدد در حوزه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعمال تغییرات مد نظر نهایتا در تاریخ89/11/24 موفق به اخذ تاییدیه و انعقاد توافق نامه همکاری فی ما بین انتشارات تانیان با معاونت محترم امور فرهنگی گردیده است.

برگزاری جشنواره بر دو محور طراحی گردیده است : محور اول: عناوین عمومی محور دوم: عناوین سفارشی محور اول: پیرو نظرسنجی صورت گرفته در مرحله ی اول جشنواره ،از بین گزینه های اعلامی بالاترین علاقه مندی مطالعه و نویسندگی در جامعه هدف موضوعات علمی با محوریت شگفتیهای افرینش مشتمل بر 7/63% بوده است بنابراین در نظر است تا ضمن تکرار عناوین قبلی عناوین جدیدی نیز با محور فوق الذکر در دستور کار قرار گیرد بخش دوم: از آنجا که یکی از اهداف و کارکرد های جشنواره امکان بستر سازی جامعه داوطلبین می باشد ،بنابراین امکانات لازم جهت طراحی و تولید عناوین مرتبط با محورهای فرهنگ سازی دینی ،اجتماعی ،اقتصادی و مهارت های فردی فراهم گردیده است که با نظر مساعد مجموعه های از جمله نیروی انتظامی سازمان اتش نشانی شهرداری تهران شرکت گار اب ...قرار گرفته

انتخاب بهترین اثر توسط هیات داوران اهدا لوح یاد بود شرکت در جشنواره برای کلیه شرکت کنندگان جمع آوری بهترین آثار از بین متون داوری شده در آموزشگاه های مختلف و انجام داوری نهایی توسط گروهی ازاساتید فن و انتخاب بهترین اثر ویرایش نهایی اثردرصورت لزوم و چاپ کتاب با نام نویسنده بعدازاخذ مجوزهای لازم برگزاری جشنواره تقدیر از اثار برگزیده با حضور تعدادی از شرکت کنندگان در طرح برگزیدگان مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت اموزش و پرورش و...

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم