جشنواره ی گوجه فرنگی :

این جشن بزرگترین جشنواره جنگ غذا محسوب میشود که در آخرین چهارشنبه ماه آگوست برگزار میشود. هزاران هزار نفر هر ساله راه خود را به سمت این جشن کج میکنند.

تاریخچه

اخبار

برنامه ها

کی و کجا

هیچ کس دقیقا نمی داند که این جنگ گوجه فرنگی ها دقیقا از کوجا شروع شد و برای آن نیز داستان های متفاوتی وجود دارد.از جمله ی این داستان ها میتوان به یک جنگ محلی میان چند دوست، دعوای بچه های مدرسه ای، پرتاب گوجه فرنگی به یک کارناوال یا یک موسیقی دان ناشی و یا حتی نشت کردن کامیون گوجه فرنگی.

این جشنواره همراه موسیقی و رقص و شادی در شب قبل از شروع جشنواره می باشد.

هر ساله چیزی در حدود 40 تا 50 هزار نفر از این جشنواره دیدن میکنند. این در حالیست که خود این شهر 9000 نفر بیشتر جمعیت ندارد. از سال 2013 به بعد قانون خرید بلیط برای کنترل جمعیت اضافه شد

از ساعت 11 اولین رویداد این جشن اتفاق می افتد.کامیون های باری با بار گوجه فرنگی به میدان شهر میروند و کوهی از گوجه فرنگی میسازند.در حقیقت  این جشنواره هنگامی آغاز میشود که یک فرد شجاع از ستون روغن زده ی وسط میدان بالا رود و تکه گوشتی را بردارد. اما انجام این کار بسیار طول میکشد بنابراین شروع این جشنواره با رها شدن آب از دریچه های آب است و بعد از آن این جنگ شروع میشود.

از قوانین موجود در این جشنواره این است که هیچ کس حق ندارد لباس دیگری را پاره کند و یا قبل از پرتاب گوجه فرنگی حتما باید آن را له کنند. برای جلوگیری از صدمات احتمالی ورود هرگونه وسایلی که موجوب خطر است مانند بطری شیشه ای ممنوع است.

دقیقا یک ساعت بعد با دوباره دریچه های آب باز میشوند و این نشانه ی پایان جشنواره است. پس از آن مرحله تمیز کردن خیابان ها شروع میشود. مردم هم برای تمیز کردن خودشان به محل هایی که برای این کار تدارک دیده شده میروند.

آخرین هفته ماه آگوست در شهر بونل نزدیک والنسیای اسپانیا

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم