شهرهای سبز پوش در روز جشن سنت پاتریک :

جشنواره سبز ایرلند

تاریخچه

اخبار

برنامه ها

کی و کجا

مجسمه مسیح نجات بخش در شهر ریو دو ژانیروی برزیل، اهرام ثلاثه در مصر، برج پیزا در شهر رم ایتالیا و تندیس پری دریایی در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، از جمله ساختمانها و بناهای تاریخی بودند که امسال در شهرهای سراسر جهان به مناسبت جشنهای پنج روزه سن پاتریک سبز پوش شدند.

با این وجود، قلب جشنهای سن پاتریک در کشور ایرلند می تپد. دوبلینی ها در حالیکه پرچم ایرلند را بر روی صورت خود نقاشی کرده بودند، به دیدن رقص ها و رژه های مخصوص این روز آمدند.

در ایالات متحده آمریکا نیز جشنهای سن پاتریک از قدمت بالایی برخوردار است. واشنگتن و نیویورک شهرهایی بودند که مردم با شور و اشتیاق زیاد در مراسم سنت پاتریک شرکت کردند.

یکی از شرکت کنندگان سبز پوش در واشنگتن می گوید: «اینکه همه سعی می کنند برای یک روز ایرلندی باشند، خیلی عالی است

 

امسال نیز مانند سال گذشته اندا کنی، نخست وزیر جمهوری ایرلند به همراه تعدادی ازاعضای کابینه اش، جشنهای سنت پاتریک را برای معرفی محصولات ایرلندی، سفر به دیگر کشورهای خارجی و بستن پیمان تجاری با آنها مغتنم شمرد.

وقتی صحبت از جشن به سبک ایرلندی باشد، آبجویی گینس حتما بر سر میزها خواهد بود. گفته می شود امسال حدود ۱۳ میلیون نیم لیتری گینس، در سراسر دنیا نوشیده شد. کسانی که نامشان پاتریک بود، می توانستند بطور مجانی از کارخانه گینس دیدن کنند.

 سن پاتریک در کشور ایرلند

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم