جشنواره دانشجویی خلاقیت در سفره هفت سین - بجنورد :

هفت سین دانشجویی دانشجویان بجنورد

تاریخچه

اخبار

برنامه ها

کی و کجا

اولین سال جشنواره خلاقیت دانشجویی رشته های مختلف 

هر تیم مربوط به یک رشته که با ایده گرفتن از عناصر رشته های دانشگاهی خود هفت سین را طراحی کرده اند.

ارائه طرح های ابتکاری در سفره هفت سین 

اسفند 94 ، بجنورد

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم