جشنواره بین المللی اسب ورونا :

جشنواره ی 3 روزه اسب و سوارکاری در کشور زیبای ایتالیا

تاریخچه

کی و کجا

برندگان

فیِرا کاوالی یک جشنواره ی بین المللی است درشهرورونای ایتالیا که به اسب و اسب سواری اختصاص داده شده است. این جشنواره از سال 1898 تا به امروز هر سال در ماه نوامبر برگزار می شود.این فستیوال به مدت 3 روز در نمایشگاه مرکزی ورونا دایر است.

از 14 آبان 94 ( 5 نوامبر 2015) تا 17 آبان 94 (8 نوامبر 2015)

در ورونا - ایتالیا

در سال گذشته سوارکار آلمانی Christian Ahlmann  برنده جایزه FEI world cup شد.

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم