جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان :

فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان اعلام شد

تاریخچه

برنامه ها

کی و کجا

تاکنون10 دوره جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان با حضور هنرمندان سراسر کشور در این خطه کویری برگزار شده است.

ارتقای فرهنگ قرآن، عترت و حقوق شهروندی، مردمی کردن بیشتر هنر تئاتر، جلب مشارکت مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی را از محوری ترین اهداف این جشنواره عنوان کرد.

نمایش صحنه ای، خیابانی و کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی را از بخش های این جشنواره است.

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان از 2 تا 10 مهر94 امسال در فرهنگسرای مهر کاشان برگزار می شود.

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم