سلام ؛ shishi sh هستم. متولد هفدهم , دی ماه ساکن ودر شهر کرمان زندگی میکنم.

پروفایل
shishi sh