سلام ؛ zahra nori هستم. متولد بیست و پنجم , آبان ماه ساکن ودر شهر خوزستان زندگی میکنم.

پروفایل
zahra nori