سلام ؛ فریبا غلامی هستم. متولد سیزده ام , آبان ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
فریبا غلامی