سلام ؛ sara ashrafi هستم. متولد هفدهم , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
sara ashrafi