سلام ؛ ali ahmadi هستم. متولد شانزده ام , آبان ماه ساکن ودر شهر گلستان زندگی میکنم.

پروفایل
ali ahmadi