سلام ؛ زهرا شریفی هستم. متولد دوم , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
زهرا شریفی