سلام ؛ ابوالقاسم اسلامی هستم. متولد شانزده ام , بهمن ماه ساکن ودر شهر کهکیلویه و بویر احمد زندگی میکنم.

پروفایل
ابوالقاسم اسلامی