سلام ؛ rosa bideh هستم. متولد بیست و چهارم , شهریور ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
rosa bideh