سلام ؛ مهدی قاسم زاده هستم. متولد اول , شهریور ماه ساکن ودر شهر کهکیلویه و بویر احمد زندگی میکنم.

پروفایل
مهدی قاسم زاده