سلام ؛ shirin saremi هستم. متولد اول , شهریور ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
shirin saremi